Franchise handboek van Franchise Support Groep

Op weg naar een vernieuwend, praktisch en up-to-date franchise handboek

In een franchise handboek wordt de formule op maat uitgewerkt. Alle onderdelen worden er in vermeld en het is belangrijk dat je handboek meegroeit met de ontwikkeling van je formule. Eigenlijk heb je te maken met twee handboeken: een organisatiehandboek voor de franchisegever en een formulehandboek voor de franchisenemer. Voor nieuwe en bestaande organisaties is een periodieke check en jaarlijkse bijstelling nodig om de formule actueel en fris te houden. En vooral: het handboek mag geen star iets zijn. Het is een instrument om de formule goed uit te voeren, de samenwerking te optimaliseren en de concurrentie voor te blijven. Op het moment dat je als organisatie geen of een niet actueel handboek hebt, lijkt het erop dat de franchisegever de formule en samenwerking met de franchisenemers niet serieus neemt. Zaak dus om te zorgen voor een inspirerend en werkbaar handboek.

franchise handboek

"Ons handboek zorgt ervoor dat alle franchisenemers de neuzen dezelfde
kant op hebben en dat de formule goed nageleefd wordt
."

Voor elke formule uniek

De inhoud van het handboek is voor elke formule uniek en maakt de formule tastbaar, zichtbaar en controleerbaar. Alle “know how” wordt erin vastgelegd. Het is belangrijk dat deze toegankelijk en in begrijpelijke taal is geschreven zodat het handboek ook echt bruikbaar is op de werkvloer. Zowel voor de start als tijdens de exploitatie is het een belangrijk instrument om wederzijdse verwachtingen goed duidelijk te maken. Het handboek is daarnaast het “visitekaartje” bij de werving van franchisenemers. In de franchiseovereenkomst worden alle relevante afspraken juridisch vastgelegd terwijl in het handboek de praktische en operationele zaken zijn uitgewerkt. Het handboek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst maar legt vooral de link naar de werkvloer. Je zou kunnen zeggen dat het handboek het hart van de samenwerking is. Belangrijk dus om het ‘kloppend’ te houden. Een up-to-date handboek straalt professionaliteit en zorgvuldigheid uit. Belangrijk als we het hebben over een samenwerkingsvorm welke gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Franchise handboek: het belangrijkste document van de franchiseformule

Over het handboek lees of hoor je niet zoveel terwijl dit ‘boekwerkje’ als onderdeel van de franchiseovereenkomst een belangrijk, zo niet hét belangrijkste, document is van de formule. Zeker ook omdat het een verlengstuk is van de franchiseovereenkomst en daardoor ook direct een juridische betekenis heeft. Wil je dat franchisenemers alle ins & outs van de formule kennen en volgen dan zou je zeggen dat het handboek een enorme waarde vertegenwoordigt. Echter, zo wordt het in de praktijk niet altijd ervaren en komen we in de praktijk tegen dat handboeken verouderd, saai, niet up-to-date zijn en geen toegevoegde waarde vormen. Doe het eens anders! Ga aan de slag met je handboek en maak er een boek van dat bij iedereen tussen ‘de oren’ zit. Het beschrijft je actuele formule en zo zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Iedereen heeft er baat bij dat de formule goed uitgevoerd wordt en op de werkvloer ‘geborgd’ is.

franchise handboek

Het grote voordeel van het handboek is dat je de inhoud van het handboek, in tegenstelling tot het franchisecontract, op elk moment kan aanpassen. Helaas zien we in de praktijk dat het handboek bij (te veel) formules onder het “stof” staat in de (digitale online) boekenkast. Er wordt er praktisch weinig aandacht aan geschonken. Terwijl nu juist het handboek in relatie tot het contract, dynamisch is. Het moet blijven voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen in de markt en de ontwikkelingen binnen de formule. Actief beheer is een ‘must’ evenals een goede communicatie over belangrijke items uit het handboek met de franchisenemers. Vanzelfsprekend is dat aanpassingen nooit in strijd mogen zijn met de franchiseovereenkomst.

Toekomst van het handboek

De samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer zal in de nabije toekomst met de komende wet- en regelgeving in de vorm van “de wet Franchise” op onderdelen scherper worden. Als deze niet goed beschreven is ontstaat er dus veel ruimte voor (onnodige) discussie. Al met al een goede reden om de huidige documenten nog eens goed tegen het licht te houden en daar waar nodig deze aan te passen en futureproof te maken.

franchise handboek

"Het handboek wordt nu actief gebruikt omdat het leesbaar, duidelijk
toegankelijk is.
"

Wat kan de Franchise Support Groep voor jou doen?

Het maken van een goed franchise handboek is een vak apart en vooral een tijdrovende klus. Het gaat erom alle relevante informatie zodanig te verzamelen en te groeperen zodat franchisenemers er goed mee kunnen werken. Vanuit de Franchise Support Groep kiezen wij voor een handboek dat bestaat uit twee delen: een organisatiehandboek en formulehandboek. We kunnen je helpen door samen het handboek te maken of op te frissen. We gaan hierbij uit van onze uitgebreide checklist en helpen je stap voor stap in de ontwikkeling, verbetering of versterking van een (online digitaal en geprint) handboek. Wij kunnen ook het onderhoud en support van het handboek verzorgen, zodat je altijd up-to-date bent. Wil je meer weten over het inzetten van het handboek in jouw organisatie dan kun je bij ons terecht voor een workshop “Franchisehandboek” en download onze verkorte checklist Franchise handboek.

Vragen? Neem contact met ons op.

Franchise Handboekverkorte checklist

 Kosten: € 25,- 

franchise handboek
aandeslag
 

Referentie

Jeroen Haanstra: Super begeleid door Peta en Arie om onze franchise formule neer te zetten. Zeer kundige mensen die ons aan het denken hebben gezet en ons werk uit handen hebben genomen met het maken van de verschillende handboeken en contracten. Kan ze van harte aanbevelen!"

Vragen over onze formule? In ons handboek vind je alle antwoorden.