header onzediensten

Onze diensten

onzediensten aandeslag

Franchise business plan

onzediensten aandeslag

Formule ontwikkeling

onzediensten aandeslag

Uitrol & Groei

onzediensten aandeslag

Strategie & Evaluatie

onzediensten aandeslag

Juridische documenten

onzediensten aandeslag

Onderzoek

onzediensten aandeslag

Inspiratie

onzediensten aandeslag

Mediation

onzediensten aandeslag

Innovatie

onzediensten aandeslag

Support

1. Franchise business plan

Of je nu franchisegever of franchisenemer bent, je kunt niet om een goed franchise businessplan heen. Het moet duidelijk zijn waar je geld mee kunt verdienen en waar je geld aan moet uitgeven. De kosten die je maakt om te franchisen moeten vanuit het verdienmodel terugverdiend kunnen worden. En voor de franchiseorganisatie is een transparant beleid tegenwoordig niet meer weg te denken.

We helpen beide partijen met het opzetten van deze zaken. In dit plan worden de uitgangspunten, marktontwikkelingen, strategische keuzes, taak- en rolverdeling binnen de formuleaanpak en de financiële uitwerking (investerings- en exploitatiebegroting) voor de franchisegever en franchisenemer uitgewerkt. De belangrijkste doelstelling van dit plan is het maken van de juiste keuzes, die op lange termijn een lonende en succesvolle formule opleveren.

2. Formuleontwikkeling

Vanuit jouw ideeën gaan we de door jou uitgedachte formule uitschrijven zodat het concept duidelijk wordt. Zo weet je waar je aan moet denken als je zelf een succesvolle franchiseformule exploiteert. Vanuit de keuzes, gemaakt in het formuleplan, wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete zaken die gericht zijn op de samenwerking met franchisenemers.

Het gaat hierbij om onder meer de handboeken (voor de franchise, de condities, de operations, training & opleiding en/of financiën & administratie), de voor- of intentieovereenkomst en de franchiseovereenkomst. Verder hebben wij voor de juiste inrichting van het proces van werving & selectie (zogenaamde precontractuele fase) borging en geheimhouding, een stappenplan ontwikkeld. Dit wordt speciaal voor jou op maat gemaakt. Stap voor stap krijgt je idee steeds meer vorm en leer je alle ins & outs kennen die nodig zijn om succes te hebben.

Voor bestaande formules is het belangrijk om te zorgen dat je up-to-date bent. We helpen je om je formule te versterken door deze door te ontwikkelen. Dat kan op organisatorisch vlak maar ook door samen te kijken welke kansen er voor jouw formule zijn in een snel veranderende markt. 

3. Uitrol & Groei

In deze stap kijken we hoe de formule zich professioneel in de markt kan ontwikkelen en welke stappen nodig zijn om de formule goed uit te rollen. We stellen een sterk franchise-profiel op zodat je formule de juiste franchisenemers aan zich weet te binden en het wervings- en selectieproces kan starten.

4. Strategie & Evaluatie

De formule is zo sterk als haar zwakste schakel. We laten zien hoe je de formule sterk houdt en welk strategisch beleid leidt tot goede resultaten in de toekomst. Om scherp te blijven doen we onderzoek naar de klanttevredenheid en bepalen we de koers voor jouw organisatie.

people

5. Juridische documenten

Hier geldt dat deze (juridische) documenten bijdragen aan een goede samenwerking. In de eerste fase geven beide partijen aan dat zij binnen een bepaalde termijn willen samenwerken. Een goed geschreven intentieverklaring zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen. Je weet beide waar je aan toe bent.

Als de samenwerking een feit is dan worden de afspraken vastgelegd in het franchisecontract. Het is dus belangrijk dat dit contract leesbaar is en dat je weet en begrijpt wat er in staat. Handboeken zijn een uitwerking en aanvulling op het contract en ook hiervoor geldt dat deze up-to-date moeten zijn en helpen om de formule correct uit te voeren. Wij zorgen ervoor dat deze stukken voldoen aan de Nederlandse franchise wetgeving en vooral dat ze zo geschreven zijn dat deze begrijpelijk en uitvoerbaar zijn voor zowel franchisegever als franchisenemer. Bedenk dat het handboek het hart van de formule is.

6. Onderzoek

We vinden het belangrijk om ons advies op feiten te baseren in plaats van op gevoel. We voeren, samen met onze partners de volgende onderzoeken uit:

  • tevredenheidsonderzoek: onderzoek naar de mening van franchisenemers, de organisatie, klanten en/of medewerkers
  • locatie- en vestigingsplaatsonderzoek: is de locatie geschikt voor deze formule?
  • doorlichten formule: commercie, financiën, personeelsbeleid, communicatie en organisatie
  • mystery guest onderzoek

7. Inspiratie

We organiseren jaarlijks een aantal sessies en workshops om je kennis en ervaring te vergroten. Ook is het mogelijk dat we op maat voor jouw franchiseformule een professioneel opleidingspakket (je eigen Franchise opleiding of bijvoorbeeld traineeship) samenstellen. Immers op de werkvloer moeten alle franchisenemers en werknemers weten hoe de formule uitgedragen wordt en hoe werkprocessen zijn ingericht. Voor de persoonlijke groei van franchisenemers en/of medewerkers kun je eveneens bij ons terecht. Hiervoor hanteren we de persoonlijkheidsanalyse, een instrument dat we inzetten in de coaching en in het werving- en selectieproces.

8. Mediation

Als sparringpartner voor zowel de franchisegever als de franchisenemer delen we onze kennis en ervaring. In de afgelopen jaren hebben we zo al veel mensen kunnen helpen om hun franchiselocatie of franchiseformule te versterken en/of nog beter te laten scoren. Als mediator vormen we een onafhankelijke partij om samen oplossingen te vinden.

9. Innovatie

Franchiseformules vragen om continu onderhoud. Samen kijken we naar sterke en verbeterpunten zodat je weet dat je formule bestaansrecht heeft. We maken je bewust van je ‘blind spot’ zodat je op tijd stappen zet om je formule bij te stellen zodat deze voldoet aan de eisen van deze tijd, zoals de Nederlandse Franchise Code en franchise wetgeving. We gebruiken hiervoor het door ons ontwikkelde 5-fasenplan.

10. Support

Ook is het mogelijk dat Franchise Support Groep een actieve rol inneemt als (interim) formule- of franchisemanager of als voorzitter van de franchiseraad. Daarnaast kunnen we een rol spelen bij het inwerken van regiomanagers, het geven van franchise training, het oplossen van conflicten met franchisenemers, het begeleiden bij een franchise overname, of bijvoorbeeld het begeleiden van een franchisenemer. Je kunt bij ons terecht met al je (hulp) vragen, samen kijken we naar een passende oplossing.

overons aandeslag