Strategie & Evaluatie

De formule is zo sterk als haar zwakste schakel. We laten zien hoe je de formule sterk houdt en welk strategisch beleid leidt tot goede toekomstige resultaten.

Nadat de franchisenemers zijn geworven en opgestart, is het zaak elke lokale operatie tot een succes te maken en de continuïteit voor de “landelijke” formule te borgen. Het eerste wordt bereikt door de franchisenemers te begeleiden en te adviseren. Dit kan bijvoorbeeld door de resultaten van de franchisenemers onderling te vergelijken en op basis daarvan rendementsverbeterende adviezen te geven. Verder zijn indicatoren als lokale naamsbekendheid en klanttevredenheid van belang om franchisenemers te kunnen assisteren bij het verbeteren van de resultaten. 

fsg strategie en evaluatie

Continuïteit wordt gerealiseerd door de formule actueel te houden voor de eindmarkt en de franchisenemers. Voor de eindmarkt spelen vragen als: waar liggen kansen en/of zijn aanpassingen in het diensten- en of productassortiment gewenst en/of kunnen innovaties in de formule worden toegepast en/of kunnen we nog beter inspelen op nieuwe trends waardoor het imago van de formule nog sterker wordt? Voor de samenwerking met de franchisenemers is een goede beslissingsstructuur nodig, waarbij franchisenemers hun (markt)kennis zinvol kunnen inbrengen, zonder dat zij individueel ontwikkelingen kunnen tegenhouden. Daarnaast zal de formule moeten blijven aansluiten bij de wensen van de franchisenemers, die in de loop der tijd kunnen veranderen.

Om scherp te blijven doen we vanuit de Franchise Support Groep onderzoek naar de klanttevredenheid en bepalen we samen met jou de koers voor jouw organisatie voor de komende jaren en voeren zo nodig aanpassingen door in de structuur, de processen en/of alle (franchise) documenten.

Of bel ons direct:
06 - 22 78 59 84 (Arie) 06 - 53 12 57 90 (Peta)

"Continuïteit wordt gerealiseerd door de formule actueel te houden voor de eindmarkt en de franchisenemers."

onzediensten writeboard
franchise businessplan onderneming