Mediation

In een franchise samenwerking is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is en dat beide partijen zich goed voelen bij de samenwerking.

Het vertrouwen ontstaat doordat afspraken over en weer worden nagekomen en dat beide partijen baat hebben bij de samenwerking. De samenwerking verloopt goed als aan de verwachtingen wordt voldaan. Zolang alles goed gaat is er geen vuiltje aan de hand, voor een franchisegever is het dan ook van belang om goed in de gaten te houden of alle afspraken nog kloppen en te kijken hoe de franchisenemer functioneert. Andersom is het de taak van de franchisenemer om op tijd aan de bel te trekken als zaken niet lopen conform verwachting. In de praktijk komt het helaas nog voordat er te laat geschakeld wordt en er, onnodig, een conflict ontstaat. Dit conflict komt niemand ten goede, niet alleen de franchisegever, de franchisenemer maar ook de hele formule leidt hieronder. Belangrijk dus om te zorgen dat meningsverschillen niet voor de rechtbank worden uitgevochten maar dat er intern naar oplossingen wordt gezocht.

inspiratie strand

Hulp bij meningsverschillen

Een conflict groeit en ontstaat vaak vanuit een eerste meningsverschil. Wordt dit meningsverschil niet tijdig onderkent dan is de kans groot dat er een conflict ontstaat. Als eerste raden we je dan ook altijd aan om alert te zijn op de signalen die worden uitgezonden en daarop in te spelen. Een tevredenheidsonderszoek kan daaraan bijdragen om signalen vroegtijdig op te vangen. Mocht het niet lukken om er intern met elkaar uit te komen dan is het raadzaam om met een onafhankelijke adviseur om de tafel te zitten, deze kan als mediator optreden. Aangezien het om een franchise conflict gaat is het goed als de adviseur ook daadwerkelijk weet wat er speelt en weet hoe ‘de hazen’ lopen. We hebben in ons netwerk erkende mediators die hun sporen verdiend hebben en je goed op weg kunnen helpen mocht het nodig zijn.

Of bel ons direct:
06 - 22 78 59 84 (Arie) 06 - 53 12 57 90 (Peta)

"Mocht het niet lukken om er intern met elkaar uit te komen dan is het raadzaam om met een onafhankelijke adviseur om de tafel te zitten, deze kan als mediator optreden."

onzediensten aandeslag
franchise businessplan onderneming