Juridische documenten

Intentie- of voorovereenkomst

Hier geldt dat deze (juridische) documenten bijdragen aan een goede samenwerking en het succes van een formule. In de eerste fase geven beide partijen aan dat zij serieus willen gaan onderzoeken om binnen een bepaalde termijn te gaan samenwerken. Op dat moment wordt de zogenaamde intentiefase ingezet en de intentie- of voorovereenkomst (inclusief geheimhouding) ondertekend. Een goed geschreven intentieovereenkomst zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen. Je weet beide waar je aan toe bent. Deze overeenkomst wordt veelal voor een periode van een aantal maanden afgesproken. Gedurende deze periode verstrekken partijen elkaar over en weer informatie waardoor de kandidaat franchisenemer bekend raakt met alle ins en outs van de formule en franchisegever met de geschiktheid en ambities van de ondernemer.

Belangrijk hierbij is dat partijen binnen redelijke grenzen maatregelen nemen om te voorkomen dat kandidaat franchisenemer op grond van onjuiste veronderstellingen de franchiseovereenkomst sluit.

Franchiseovereenkomst

Als beide partijen aan het eind van de intentieperiode positief zijn over een samenwerking, alle vragen zijn beantwoord en de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn, dan wordt de franchiseovereenkomst ondertekend en het franchise handboek (fysiek en/of digitaal) definitief beschikbaar gesteld.  

Alle afspraken, rechten en verplichtingen en andere zaken zoals deze zijn vastgelegd in het franchisecontract zijn uiteraard besproken en toegelicht. Hierbij is het verder belangrijk dat het contract leesbaar is en dat je weet en begrijpt wat erin staat. 

juridische documenten formule

Franchise handboek

Het franchise handboek maakt deel uit van de franchiseovereenkomst en heeft daardoor naast een praktische, ook een juridische waarde. Juist daarom is het misschien wel het belangrijkste document. Het maakt de formule tastbaar, zichtbaar en controleerbaar.  Alle “know how” wordt erin vastgelegd. Maar het handboek moet vooral ook werkbaar zijn, een toegevoegde waarde voor de onderneming hebben en leiden tot succes.

Het handboek is een uitwerking en aanvulling op het contract en dient up-to-date te zijn en helpen om de formule correct uit te voeren. Het handboek kan in tegenstelling tot het franchise contract op elk moment worden aangepast. De aanpassingen mogen echter nooit in strijd zijn met de franchiseovereenkomst. 

Wij zorgen ervoor dat alle (juridische) documenten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en vooral dat ze zo geschreven zijn dat deze begrijpelijk en uitvoerbaar zijn voor zowel franchisegever als franchisenemer. Bedenk dat het handboek het hart van de formule is.

Of bel ons direct:
06 - 22 78 59 84 (Arie) 06 - 53 12 57 90 (Peta)

"Wij zorgen ervoor dat alle (juridische) documenten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en vooral dat ze zo geschreven zijn dat deze begrijpelijk en uitvoerbaar zijn voor zowel franchisegever als franchisenemer."

onzediensten aandeslag boeken

Franchise Handboek, verkorte checklist
Kosten: € 25,- | Meer informatie

franchise businessplan onderneming