Uitrol & Groei binnen franchise formules

In deze stap kijken we hoe franchise formules zich professioneel in de markt kunnen ontwikkelen en welke stappen nodig zijn om de franchise formules goed uit te rollen. Geen franchise formule zonder franchisenemers! Maar nog belangrijker is het om de juiste ondernemers aan de franchise formule te binden. Samen kijken we welke manier van werven het beste bij jouw organisatie past en hoe we de formule kunnen laten groeien. Succes valt of staat bij het aantrekken van franchisenemers die passen bij jouw franchiseconcept en formulecultuur. We maken een sterk franchise-profiel, zetten samen een goed wervings- en selectieplan op en maken een inwerkprogramma voor de startende franchisenemer als onderdeel van een opleidings- en trainingspakket.

Maatwerk in werving- en selectie en de zorgplicht

De invulling van het werving- en selectieproces is zeer afhankelijk van de doelgroep, de bekendheid, het investeringsniveau en het rendement van de franchise formules voor de franchisenemers. Grofweg bestaat dit proces uit vier fasen, de voorbereiding, de werving, de voorselectie en de eindselectie. Samen maken we dit proces gebaseerd op een door ons ontwikkeld stappenplan, voor jouw organisatie op maat.

Dit zorgt ervoor dat je voorbereid bent om franchisenemers die zich bij jouw franchise formule(s) willen aansluiten goed te screenen en zo volledig mogelijk te informeren over alle ins en outs van de formule, het verdienmodel en de samenwerking.  

onzediensten aandeslag toren

Realiseer je dat het maken van een eerste goede indruk vanuit jouw franchiseorganisatie bepalend is voor de mate waarin (kandidaat) franchisenemers enthousiast worden en vertrouwen krijgen in het concept en de organisatie.

Belangrijk is dan ook dat voordat gestart wordt met de werving,  alle benodigde documenten (wervingsdocumenten, franchise informatiebrochure, franchise handboek, geheimhoudingsovereenkomst, voor- of intentieovereenkomst, franchiseovereenkomst) ontwikkeld zijn en de ondersteuning van de franchisenemer op orde is. Denk aan begeleiding, opleiding, training, marketing, reclame, promotie en administratieve ondersteuning.

Dus……..weet: wat je verkoopt, wat je te bieden hebt, wat je als tegenprestatie kan vragen,  hoe jij je succes kan onderbouwen. Dan weet je welke franchisenemer bij je past als zakenpartner.

Ook is  het belangrijk dat de financiële basis van de organisatie gezond is:

  • Hoe waarborg je de continuïteit ?
  • Hoe bepaal je de entreefee en de feebetaling?
  • Kun je aantonen dat de exploitatie  rendabel is, te weten een goed en realistisch verdienmodel voor franchisenemer

Precontractuele informatie binnen franchise formules

Een belangrijk aspect is de wijze waarop de precontractuele fase, de periode vanaf het eerste contactmoment met de kandidaat franchisenemer tot en met het moment van ondertekening van de franchiseovereenkomst, is ingericht. In deze periode hebben zowel franchisegever als franchisenemer een wederzijdse onderzoeksplicht. Passen we bij elkaar? Zijn onze investeringen gerechtvaardigd en onze wederzijdse verwachtingen duidelijk? 

Je bepaalt niet alleen in hoeverre je de juiste franchisenemer selecteert, maar om tot een ideale match te komen selecteert ook de franchisenemer de juiste franchisegever. Het is een wederzijdse screening die zorgvuldig via het door ons ontwikkelde stappenplan dient plaats te vinden. Hierbij dien je als franchisegever te bedenken dat je mede vanuit de jurisprudentie een zorgplicht hebt richting de franchisenemer. Deze zorgplicht start bij het eerste contact met een kandidaat franchisenemer en het verstrekken van deugdelijke precontractuele informatie over alle ins en outs van je franchiseformule tot het moment van het ondertekenen van de franchiseovereenkomst. Onvolledige of foute informatie kan leiden tot aansprakelijkheid van jou als franchisegever en zelfs tot nietigheid van de franchiseovereenkomst. 

precontractuele informatie

Persoonlijkheidstest & franchise formules

Bedenk hierbij ook dat het selecteren van franchisenemers anders is dan het selecteren van personeel. Een CV bijvoorbeeld is minder belangrijk voor ondernemers omdat het vooral gaat om ambitie, drive en ondernemerscompetenties. Als gevolg van verdere professionalisering wordt door steeds meer franchiseorganisaties een toetsing van de (potentiële) ondernemers ingebouwd in het proces. Ook vanuit de Franchise Support Groep werken wij met een persoonlijkheidstest om optimaal inzicht te krijgen in de kwaliteiten, competenties, eigenschappen en vaardigheden van betrokken franchisenemer met als doel het bereiken van een optimale match. Primair kan deze test worden gebruikt om een definitieve keuze te maken voor de beoogde franchisenemer en mondt uit in een coachingsadvies naar de kandidaat en franchisegever. 

Succesvolle expansie

Franchise formules zijn zo sterk als de zwakste schakel, dus zorg ervoor dat je de juiste mensen aantrekt en vervolgens ze ook goed begeleidt. Bedenk ook dat, om de continuïteit van de franchise formules te waarborgen, de juiste ondersteuning essentieel is. Ontbreekt deze ondersteuning dan loopt je formule direct gevaar. We bepalen samen hoe je succesvol als franchisegever en franchisenemer met elkaar kunt samenwerken, waarbij voldaan wordt aan wederzijdse verwachtingen. Daarnaast geven wij in samenwerking met onze kennispartners support bij het maken van een witte vlekkenplan, het vinden van de juiste locaties, het verzorgen van markt- en/of vestigingsplaatsonderzoek en het regelen van de juiste financiering. 

Kortom, alle support voor een succesvolle expansie gebaseerd op een duidelijke strategie! 

Of bel ons direct:
06 - 22 78 59 84 (Arie) 06 - 53 12 57 90 (Peta)

"Geen franchise formule zonder franchisenemers! Maar nog belangrijker is het om de juiste ondernemers aan de franchise formule te binden."

franchisegever uitrol en groei stappenplan

Kosten € 10,-

franchise businessplan onderneming