Franchiseovereenkomst opstellen

Jij gaat ervoor! Je start je eigen franchiseonderneming. Maar voordat je met de eerste franchisenemers in zee gaat, wil je wel één ding heel goed regelen: de franchiseovereenkomst, hét document waarin je belangrijke afspraken met jouw franchisenemers vastlegt.

Hulp nodig bij het opstellen? Neem contact op

franchiseovereenkomst

Intentieovereenkomst vóór franchiseovereenkomst

Het is een flinke drempel om vanuit een kennismaking en oriënterende gesprekken zomaar een zakelijke overeenkomst met je franchisenemer aan te gaan. Je kunt ervoor kiezen om, voorafgaand aan de franchiseovereenkomst, te beginnen met een intentieovereenkomst. Je gaat dan tijdens deze periode over en weer informatie delen vanuit de intentie om te gaan samenwerken De kandidaat franchisenemer krijgt zo alle informatie over de formule, de franchisegever krijgt inzicht in de mate van geschiktheid en ambitie van de ondernemer. Zorg er in dit geval wel voor dat je ook hier heldere afspraken maakt, bijvoorbeeld over geheimhoudingsplicht en vergoedingen.

Franchiseovereenkomst opstellen

Ben je overtuigd van de toegevoegde waarde van jouw franchisenemer voor de organisatie? Dan is het tijd om een franchiseovereenkomst op te stellen. Dit is echter geen eenvoudige klus. Je moet vooraf goed nadenken over de afspraken die je met jouw franchisenemers wilt maken. Bijvoorbeeld praktische afspraken over de rolverdeling en wijze van overleg, maar ook juridische afspraken over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

Vraag FSG om advies

Wettelijke regels rondom een franchisecontract

Voordat je jouw franchiseovereenkomst definitief kunt maken, heb je te maken met eisen uit de Franchisewet. Sinds 1 januari 2021 gelden er wettelijke regels waar aan moeten worden voldaan voordat  een franchiseovereenkomst getekend kan worden. Ook zijn er wettelijke eisen die in deze overeenkomst zelf moet staan. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om vooraf een bedenktijd aan te houden van vier weken en dien je openheid van zaken te geven over allerlei financiële zaken. In Burgerlijk Wetboek 7, artikel 913 staan de exacte eisen en op de website van de Kamer van Koophandel vind je hier algemene informatie over.

Franchiseovereenkomst onderdelen

In een franchiseovereenkomst hoort een veelheid aan zaken aan bod te komen. Vanzelfsprekend begint het contract met de basisgegevens van de franchisegever en -nemer. Daarna volgen de formele kenmerken van de franchiseformule. Bijvoorbeeld onder welke handels- en merknaam er gehandeld wordt, wat de organisatie doet en welke huisstijlregels gehanteerd worden. En verder maak je in het franchisecontract afspraken over onder meer:

 • Het werkgebied
 • Kwaliteitsborging
 • Verzekeringen
 • Vergoedingen
 • Controle, beheer en administratie/boekhouding
 • Duur van de overeenkomst
 • Verlengingsvoorwaarden
 • Overlegstructuur
 • Beëindigingsvoorwaarden en -procedure
 • Non-concurrentiebeding
 • Goodwill
franchiseovereenkomst

Franchiseovereenkomst eenzijdig aanpassen

Je kunt ook in het franchisecontract opnemen dat je deze eenzijdig kunt aanpassen wanneer jij daar als franchisegever aanleiding toe ziet. Zo behoud je meer zeggenschap over jouw franchiseformule. Maar let op: je mag niet zomaar allerlei rigoureuze wijzigingen doorvoeren. Wettelijk ben je namelijk verplicht om je franchisenemers tijdig te informeren over ingrijpende wijzigingen, zoals een verhoging van de fee of de introductie van een heel nieuw assortiment. In dat soort gevallen moet je toestemming vragen aan je franchisenemer(s) en deze helder en volledig informeren over de voorgenomen wijziging. Krijg je geen instemming van (de meerderheid van) jouw franchisenemer(s), dan gaat het feest niet door.

Franchiseovereenkomst op maat via FSG

Je merkt het, er komt veel bij een franchiseovereenkomst kijken en dit is pas een tipje van de sluier. Er spelen nog veel meer (juridische) zaken en geen situatie of contract is gelijk. Een voorbeeld franchisecontract kopiëren naar jouw organisatie is dan ook geen goed idee. Laat je informeren door een specialist zoals de Franchise Support Groep. Bedenk daarbij ook dat een goede franchiseovereenkomst begint met een goed, up to date franchise handboek waarin de formule op maat is uitgewerkt.  Het handboek is de praktische invulling van het franchisecontract. Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben, samen met onze juridische partners, alle kennis in huis om je te begeleiden.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

Neem contact op

Voor welke doelgroep
Franchisegever
Franchisenemer
Master franchise
Franchiseraad
Overig

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten