header nieuws

Een goede franchiseovereenkomst begint met een goed handboek

12-08-2020

goede franchiseovereenkomst handboek

Een franchiseovereenkomst begint met een goed en vernieuwend franchise handboek waarin de formule op maat is uitgewerkt. Het resultaat van deze uitwerking dient vervolgens te worden doorvertaald in een samenwerkingsovereenkomst. Uiteraard, want samenwerking in franchiseverband betekent vooral dat relevante afspraken juridisch worden vastgelegd in een franchisecontract.

Belangrijk daarbij is dat de overeenkomst voldoet aan de Nederlandse regelgeving inclusief de Wet Franchise, zoals deze naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2021 in werking zal treden. Verder is het zaak dat de overeenkomst vooral zo geschreven is dat alles begrijpelijk en uitvoerbaar is voor zowel franchisegever en franchisenemer. Partijen moeten vanaf de start tot het einde begrijpen wat de verwachtingen en afspraken inhouden. Op die manier zorg je ervoor dat de communicatie en het overleg tussen partijen goed geborgd is. Het is belangrijk dat er een heldere en duidelijke overeenkomst is tussen partijen, waarin de onderlinge verwachtingen, rechten en plichten helder in begrijpelijke taal staan verwoord en verder zijn uitgewerkt in het handboek. Kortom, zo weinig mogelijk ruimte overlaten voor “ruis en discussie” is het devies.

Handboek als ‘kloppend hart’ vormt het belangrijkste document

Het handboek is het kloppend hart van de formule. Hierin wordt beschreven wat de samenwerking inhoudt en waar de formule voor staat. Alle ins en outs zijn/worden uitgewerkt en leiden tot een tastbaar, zichtbaar en werkbaar concept dat leidt tot succes voor zowel franchisegever als franchisenemer. Het handboek is daarmee misschien wel het belangrijkste document van de franchiseformule en het vertrekpunt voor een goede franchiseovereenkomst. Het moet actueel, praktisch en inspirerend zijn en de franchisenemers helpen en ondersteunen om de formule uit te voeren zoals deze bedoeld is. Alleen dan kan er sprake zijn van een win-winsituatie.

goede franchiseovereenkomst statistieken

Neem contact op ▸

De juiste volgorde, eerst het handboek dan de overeenkomst

En niet, zoals nog (te)veel gebeurt, op basis van een eenzijdig, (en/of onredelijk) juridisch dichtgetimmerd contract wat praktisch niet of nauwelijks werkbaar is, een handboek ontwikkelen. In onze visie, de verkeerde route, wij starten altijd met het beschrijven van de formule en de samenwerking. Daarna volgt het contract. Zo voorkom je ook de situatie dat er überhaupt geen handboek is of geen actueel of werkbaar document, terwijl in de overeenkomst daar wel veelvuldig naar wordt verwezen.

Franchisecontract en franchisehandboek zijn niet standaard

Een goed contract is evenals een handboek nooit standaard. Immers, elke franchiseorganisatie, elke bedrijfscultuur en elke branche is uniek. Het wordt altijd op maat gemaakt voor jouw onderneming. Het houdt rekening met jouw wensen, het DNA van de formule en de specifieke omstandigheden die daarbij horen. Het opstellen of toetsen van franchisecontracten vraagt om veel (franchise)ervaring, (franchise) kennis en kunde, financieel en commercieel inzicht en veel creativiteit. Degene die de overeenkomst opstelt of actualiseert, zal zich daarvoor goed en terdege in jouw onderneming moeten verdiepen om te begrijpen wat wel en niet belangrijk is om contractueel vast te leggen. En om dat te begrijpen is een goed actueel handboek onmisbaar!

Een goed contract wordt altijd op maat gemaakt voor jouw onderneming.

Een goed begin is het halve werk

Als ondernemer maak je aan de lopende band afspraken: met je leveranciers, met je klanten, met businesspartners etc. dan weten alle partijen waar ze aan beginnen en kun je jezelf een hoop gedoe besparen. Ook veel franchise geschillen kunnen voorkomen worden door te werken met leesbare contracten en praktische handboeken. Dat geeft transparantie en duidelijkheid zodat reële verwachtingen waargemaakt kunnen worden.

Heb je vragen over het handboek en/of de franchiseovereenkomst? Geef ons een belletje of maak een afspraak!

Neem contact op ▸

Dit artikel delen: