header nieuws

Survival of the fittest

15-10-2020

survival

Als we één ding geleerd hebben van de afgelopen tijd is het dat we, als onderneming, flexibel moeten zijn en vooral op tijd schakelen. Kijken naar kansen die op ons pad komen en hoe we een probleem om kunnen buigen naar iets positiefs. In diverse branches zagen we dan ook een opleving van de formule en werd er creatief gekeken naar kansen om het werk door te laten gaan. Formules die alert reageerden op de nieuwe ‘werkelijkheid” schakelden verrassend snel. Als het moet blijkt dat veranderingen heel snel ingevoerd worden omdat men bereid is met elkaar de kar te trekken en er een gezamenlijke noodzaak is. Zeker omdat je soms samen een vuist moet maken tegen andere partijen om voor je branche op te komen. Het is nu of nooit, nu komt het aan op ondernemerschap en het onderscheidend vermogen van je formule. Verbeteren is niet genoeg, tijd om te innoveren! En dat betekent zaken echt anders aanpakken, out of the box denken in wat wel kan en hoe je kunt versterken en overleven. 

Verbeteren is niet genoeg, tijd om te innoveren!

Innoveren betekent dingen echt anders aanpakken

Herken de trends in je branche handel hiernaar. Een starre formule die niet in ontwikkeling is en waarbij veranderingen moeilijk tot stand komen omdat franchisegever en franchisenemer elkaar tegenwerken zal meer moeite hebben om te overleven. Innovaties zijn nodig om te groeien en dat kan soms inhouden dat er keuzes wordt gemaakt waar je wellicht niet helemaal achter staat. Geef het een kans en kijk hoe het uitpakt. Niet voor niets is de uitspraak “stilstand is achteruitgang”. Laten we het snelle schakelen en aanpassen aan de situaties vooral omarmen. 

Neem iedereen mee in het gedachteproces

Bij veranderingen is de manier van communiceren bepalend of iets al dan niet gaat werken. Het opstellen van een communicatieplan is geen overbodige luxe. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat handboeken verouderd zijn, zo verliezen zij hun waarde en daarmee zet het verval van de formule in. Immers een handboek is het hart van je formule, het beschrijft de werkwijze en de visie, zowel franchisegevers als franchisenemers kunnen erop terugvallen. Een handboek moet vooral ontzorgen. Juist nu is het goed om je totale formule weer eens onder de loep te nemen, ben je up-to-date en is je formule in staat om te groeien? Welke kansen zijn er, wat heb je geleerd van de afgelopen maanden? Betrek elkaar bij dit proces zodat je formule aansterkt, leer van en met elkaar. Zorg dat je klaar bent voor de (onzekere) toekomst en vooral leg de formule goed vast.  Een leesbaar handboek waarin het DNA van je formule goed is vastgelegd en de werkprocessen voor de werkvloer goed omschreven zijn. Alleen samen kun je overleven, maar dan moet je wel weten wat er is afgesproken.

Neem contact op ▸

Dit artikel delen: