header nieuws

Wel of geen franchiseraad? Advies voor de beste franchise formules.

28-09-2020

franchiseraad

Franchise is een manier van ondernemen waarbij de franchisenemer gebruik maakt van de formule van de franchisegever. Beide partijen hebben er belang bij dat de formule zich verder ontwikkelt, dat iedereen zich aan de afspraken houdt en dat de formule succesvol is. Het is dus zaak om te zorgen dat deze franchise samenwerking goed verloopt. De beste franchise formules spannen zich in voor een goede communicatie. Het instellen van een overlegorgaan zoals de franchiseraad is een van de mogelijkheden om te zorgen dat de formele communicatie in goede banen wordt geleid. Niet iets negatiefs is dan de aanleiding om bij elkaar te komen, maar het is normaal dat er een formeel overleg is tussen de franchisegever en franchisenemer.

Hebben de beste franchise formules wel of geen franchiseraad?

Als je werkt in een kleine franchise organisatie is het niet nodig om een franchiseraad in te richten. Zorg wel voor een frequent overleg waarin zaken met elkaar worden doorgenomen, dit hebben de beste franchise formules allemaal. Weten wat er bij elkaar speelt, zorgt voor commitment. Tijdens de bijeenkomsten is er vaak genoeg ruimte om meningen met elkaar te delen en samen te kijken waar de kansen liggen. Belangrijk in deze overlegvormen is dat er naar elkaar geluisterd wordt en er respect voor elkaar is, immers we delen hetzelfde belang, een sterke franchiseformule. Als franchisenemer is het goed om te weten wat jouw rol is, je zit immers niet op de stoel van de franchisegever. Ideeën zijn goed om in te brengen, maar hoeven niet altijd opgevolgd te worden.

"Tijdens onze workshop vertellen we hoe je meer uit de franchiseraad kan halen, welke rollen ieder inneemt en vooral ‘hoe de hazen lopen’."

Wel een franchiseraad bij een groeiende franchise formule

Zodra een franchise formule gaat groeien en er meer dan 15 franchisenemers zijn, is het aan te raden om een formeel overlegorgaan op te richten. De franchiseraad, bestaande uit meestal 2-3 franchisenemers die de franchisenemers vertegenwoordigen en daarnaast een vertegenwoordiging vanuit de franchiseorganisatie. Het gaat om een formule vertegenwoordiging, dus er dient een franchisereglement (de statuten) opgemaakt te worden zodat iedereen weet welke rol hij inneemt en hoe de besluitvorming binnen deze franchiseorganisatie is. Het is soms aan te bevelen om een neutrale voorzitter in te huren die verstand heeft van franchise en in staat is het overleg goed te leiden. De franchiseraad komt meestal 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar om mee te denken met de ontwikkelingen in de formule en is de spreekbuis van alle franchisenemers. Met elkaar is iedereen zich ervan bewust dat de belangen de franchise formule moeten dienen.

Download: Franchiseraad, jouw stappenplan

Goed voorbereid van start

Als je begint met de franchiseraad dan is het handig om te weten hoe je de raad optimaal kan inzetten. Speciaal daarvoor organiseren wij de workshop ‘Franchiseraad’, bestemd voor zowel de franchisgever als de franchisenemers. Tijdens deze workshop vertellen we hoe je meer uit de franchiseraad kan halen, welke rollen ieder inneemt en vooral ‘hoe de hazen lopen’. Zo kun je goed voorbereid van start met je eigen franchiseraad. Mocht je voor jullie franchiseraad een onafhankelijke voorzitter zoeken met oog voor franchise, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Dit artikel delen: