Franchise Support Groep: De gids voor succesvolle franchisegevers  

Franchisegever word je niet van de ene dag op de andere. Aan een echt succesvolle franchiseformule gaat een gedegen voorbereiding vooraf. De Franchise Support Groep helpt je er stap voor stap doorheen. Dit is wat je van ons kunt verwachten in de begeleiding, advisering en ondersteuning: 

 1. Jij staat bij ons voorop, we luisteren, stellen kritische vragen, denken met je mee en helpen je om jouw formule op te zetten of te versterken. Lees onze klantenverhalen en maak gerust een afspraak voor een eerste gratis kennismaking.
 2. Samen werken we jouw formule uit, we denken een concept uit dat haal-, en schaalbaar is. 
 3. We leggen je formule vast in een praktisch franchise handboek en/of praktijkboeken of checken bestaande boeken.
 4. We richten het wervings-, en selectieproces voor nieuwe franchisenemers goed in zodat je geen miscommunicatie en mismatch krijgt.
 5. We zorgen voor de juiste juridische documenten die voldoen aan de Wet Franchise.
 6. We geven advies en begeleiding op maat, passend bij de groei van je organisatie, bijvoorbeeld door onderzoek te doen bij de franchisenemers naar de ervaringen met de formule.
 7. We brainstormen met elkaar om je formule/het concept en vooral het verdien-, en feemodel in te richten of te versterken
 8. We helpen je bij het opzetten van een intern opleidingsprogramma en kunnen dat eventueel ook met de inzet van onze trainers voor jou uitvoeren.
 9. We zorgen voor een helder Excel rekenmodel zodat je snel ziet aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien.
 10. En vooral: advies op maat, want iedere franchiseorganisatie heeft haar eigen problematiek en mogelijke kansen. 

Franchisegever fsg

Neem contact op

Franchisegever worden: Stap voor stap nemen we je mee 

Is jouw onderneming succesvol, onderscheidend en winstgevend? Is er in de markt ruimte om jouw concept verder uit te rollen, ben je uniek? Je start met franchise door het concept stapsgewijs uit te werken in een franchise businessplan. Je beschrijft hierin alle factoren die leiden tot een sterke franchiseformule gebaseerd op jouw kennis en ervaringen. Het resultaat: een stevig fundament voor de formule door de opbouw van een sterke franchiseorganisatie. 

Het belang van een solide franchise businessplan  

Het doel van jouw franchise businessplan is duidelijkheid te scheppen over dat wat je wel en niet wil binnen de formule. Zo is het belangrijk dat je jouw gedachten duidelijk verwoordt en deze ook goed kunt uitleggen aan toekomstige franchisenemers. Alle uitgangspunten (van marktontwikkeling tot aan de financiële uitwerking) worden in het franchise businessplan uitgewerkt.  

In het businessplan maak je zichtbaar welke keuzes en strategie leiden tot een succesvolle formule. Het plan bestaat voor een belangrijk deel uit de bedrijfseconomische-, en financiële onderbouwing van de formule. Vanuit FSG! maken wij hiervoor gebruik van diverse modellen. Het resultaat van onze brainstormsessies is een stevig fundament voor een franchiseorganisatie. Dit is de basis voor de ontwikkeling van het in te richten fee-, en verdienmodel, de uitwerking van de handboeken en het contract. Niet alleen de franchisegever maakt een franchise businessplan, we verwachten dit ook van iedere (kandidaat)franchisenemer. 

Het verdienmodel maakt duidelijk of franchisegever worden interessant is 

Een belangrijk onderdeel van franchise is het verdienmodel. Niet alleen voor de franchisegever, maar ook voor de (toekomstige) franchisenemers. Zo wordt duidelijk of de onderneming geschikt is voor het businessmodel Franchise. Daar is alleen sprake van als beide partijen gezond zijn en een goed ondernemersresultaat halen. In dat geval zet je de vervolgstappen om jouw onderneming ‘kopieerbaar’ te maken en om te zetten naar franchise. Je doet dit door de processen en je gedachtegoed uit te werken in het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst. Wij hebben voor jou ‘het stappenplan franchisegever worden’ uitgewerkt. Je kunt dit plan downloaden op onze website. 

Formule ontwikkeling en uitrol: Van theorie naar praktijk  

Vanuit het franchise businessplan wordt de vertaalslag uitgewerkt naar concrete zaken die gericht zijn op de werkvloer en de samenwerking met franchisenemers. Belangrijk hierbij, zowel bij een startende als bij een bestaande formule, is om alle zaken goed en in heldere, begrijpbare taal te beschrijven en te documenteren. Denk aan bijvoorbeeld de handboeken (voor de organisatie, de formule, de condities, de werkvloer, training & opleiding en/of financiën & administratie e.a.) en de juridische documenten (geheimhouding, de intentieovereenkomst en de franchiseovereenkomst). Vervolgens is het zaak de formule zo nodig te testen om daarna de puntjes op de i te zetten en door te gaan met de introductie en uitrol. In alle fasen van de opzet (of het versterken) van een (bestaande) franchiseformule biedt de Franchise Support Groep gespecialiseerd advies. 

De voordelen van franchising als groeistrategie  

Franchise is een goed en praktisch groeimodel. Wel is het belangrijk om te weten waar je aan begint en hoe je de franchiseorganisatie inricht en uitrolt. Franchise is feitelijk de belichaming van het gezegde ‘wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen’.  Als je de mogelijkheden goed benut, zorg je voor een stabiele uitrol van jouw formule. 

Uit onze ervaring blijkt dat niet alle franchiseformules de mogelijkheden voor groei optimaal benutten. Vaak wordt ingezet op 1 of 2 groeistrategieën terwijl er meerdere opties zijn waarmee groei gerealiseerd kan worden. Denk aan: 

 1. Externe groei: nieuwe franchisenemers (succesvolle, nog niet samenwerkende ondernemers) werven voor nieuwe regio’s/vestigingen. 
 2. Interne groei vanuit de eigen kweekvijver: medewerkers opleiden en hen de kans bieden om een eigen franchise te starten. 
 3. Interne groei via bestaande, goede franchisenemers: hen meerdere vestigingen laten runnen. 
 4. Interne groei van activiteiten om het rendement per regio/vestiging te verhogen.  

Meestal levert de combinatie van alle opties de beste groeistrategie op. Franchise als samenwerkingsmodel draagt bij aan snellere expansie, kapitaalbesparing, risicospreiding, schaalvoordelen en lokale betrokkenheid. Vooral dat laatste is de kracht van franchise, de lokale ondernemer die zich in zijn regio persoonlijk inzet voor de formule en deze uitrolt. 

Hoe vind je de juiste franchisenemers? 

Geen franchiseformule zonder franchisenemers! Het is essentieel om de juiste ondernemers aan de formule te binden. Succes valt of staat bij de juiste match. De franchisenemer moet zich goed voelen bij de formule en de cultuur. Van belang hierbij is het uitwerken van een passend franchise-profiel, het opzetten van een goede wervings-, en selectieprocedure en het aanbieden van een inwerkprogramma voor de startende franchisenemer. 

Een eigen opleidings-, inwerkprogramma zorgt ervoor dat je in staat bent franchisenemers, die zich bij jouw formule willen aansluiten, goed te screenen en hen zo volledig mogelijk te informeren over alle ins & outs van de formule, het verdienmodel en de wijze van samenwerking.  

Een sterk verdien-, en groeimodel voor franchisegevers en -nemers  

Er komt heel wat bij kijken om een franchiseorganisatie op te zetten waar franchisenemers zich bij willen aansluiten. De cirkel moet rond zijn, de bal moet ‘rollen’ oftewel alles in de formule moet kloppen. Bovendien dient je organisatie ook te beschikken over een gezonde financiële basis. Het moet duidelijk zijn waar je geld mee kunt verdienen en waar je geld aan moet uitgeven. De kosten die worden gemaakt om te franchisen moeten vanuit het franchiseverdienmodel (de investering-, financierings-, en exploitatiebegroting) terugverdiend kunnen worden. Je moet weten of er voldoende verdienpotentieel is voor jou als franchisegever én voor de toekomstige franchisenemers.  

“Beide samenwerkingspartners moeten geld kunnen verdienen en zo een gezond rendement halen zodat er ruimte is voor innovatie en groei.” 

Een belangrijk voordeel voor aansluiting bij een franchiseorganisatie is dat een franchiseondernemer kosten kan besparen door de samenwerking. Vanuit de praktijk heeft de Franchise Support Groep een praktisch reken-, en groeimodel ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met winstmarges, uitgangspunten van de formule en alle kosten. De koppeling in dit financieel model voor zowel franchisegever en franchisenemer maakt het mogelijk om passende fee’s (entree-fee, franchise-fee, marketing fee en andere vergoedingen) vast te stellen met als resultaat een gezonde financiële basis voor beide partners. Een winstgevend verdienmodel is tenslotte voor een belangrijk deel bepalend voor het succes van een franchise.  

Franchisegever uitleg fsg

Neem contact op

Veelgestelde vragen over franchisegever zijn of worden 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van franchising voor een franchisegever?  

Franchising is veelomvattend maar biedt, als alles klopt en er sprake is van een solide, winstgevend bedrijfsmodel, voor zowel franchisegever als franchisenemer vele voordelen.  

Hoe ontwikkelt FSG een businessplan voor potentiële franchisegevers?  

De Franchise Support Groep maakt voor het uitwerken van het businessplan gebruik van onze ‘starterslijst franchise businessplan’. Deze methode zorgt ervoor dat alles wat nodig is om je formule te beschrijven, stap voor stap goed in kaart wordt gebracht. Aan de hand van bouwstenen en vragen beschrijf je jouw organisatie, de doelgroepen, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten en het verdienmodel. Op deze wijze kom je tot een onderscheidend, winstgevend en vooral haalbaar plan voor de komende jaren. 

Wat zijn de stappen in het proces van formuleontwikkeling en uitrol in franchising? 

Belangrijk hierbij is je te realiseren dat “hoe beter de formule is beschreven, hoe groter de kans op succes”.  

Via de Why, How en What vragen vanuit ‘The Golden Circle’ wordt duidelijk waar de formule voor staat en welke stappen nodig zijn om de formule succesvol te laten zijn. Voordat je met de uitrol begint, dien je de volgende zaken echt op orde te hebben: 

 • De kaders, handboeken, systemen, documenten en werkprocedures zijn up-to-date en werkbaar. 
 • Er is een ‘witte-vlekkenplan’ waarin is bepaald welke regio’s (met welke omvang) beschikbaar en interessant zijn. 
 • Er is een besluit m.b.t. het exploiteren van meerdere vestigingen. 
 • Er is een up -to-date profiel van de ideale franchisenemer. 
 • De wervings-, en selectieprocedure ligt vast en voldoet aan de wet. 

Hoe selecteert en beoordeelt FSG potentiële franchisenemers?  

Voor de selectie en behoordeling van potentiële franchisenemers hanteren wij het opgestelde profiel als uitgangspunt en werken we eventueel met een persoonlijkheidstest om optimaal inzicht te krijgen in de kwaliteiten, competenties, eigenschappen en vaardigheden van betrokken franchisenemer. Het doel: het bereiken van een optimale match.  

Wat zijn de essentiële componenten van een financieel verdienmodel voor franchising? 

Het is als franchisegever belangrijk om een goed inzicht te hebben in het verdienmodel en de winstgevendheid van je franchiseformule. Deze winstgevendheid is gebaseerd op grofweg 5 componenten (omzet/fee’s – winstmarges – kosten/fee’s - resultaat – cashflow) en bepaalt het succes van elke franchiseformule voor zowel franchisegever als franchisenemers. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten