header nieuws

Benchmarking, inzicht leidt tot versterking van de formule

04-02-2021

benchmarking

De kracht van elke franchiseformule wordt bepaald door de winstgevendheid van de formule. Dit betekent dat zowel de franchisegever als de franchisenemer investeren en “geld” verdienen door en voor een gezonde bedrijfsontwikkeling. De franchisegever faciliteert diensten waar de franchisenemer optimaal gebruik van kan maken. Dit betekent dat binnen de formule alles moet kloppen en de franchisenemer daar optimaal gebruik van maakt. De franchisenemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen succes.

Benchmarking is het instrument waarmee je als franchiseorganisatie de eigen prestaties kan verhogen.

Elke franchiseformule heeft een houdbaarheidsdatum

Een krachtige formule is, mede vanuit de zorgplicht, altijd gericht op de toekomst en continuïteit van de onderneming. Hoe sterk het concept ook is, er zit een houdbaarheidsdatum aan. Als je niet uitkijkt verloopt deze. Voor het formulemanagement is het daarom zaak, in samenwerking met hun franchisenemers, alert te zijn op behoud of verbetering van de marktpositie. Hierbij is actuele en goede bedrijfs- of managementinformatie van groot belang. Deze informatie wil je snel en gemakkelijk kunnen interpreteren en gebruiken om de kwaliteit en resultaten van de formule te verbeteren. De formule verliest aan kracht wanneer bijvoorbeeld de spelregels en/of de uitgangspunten van de formule niet goed zijn doordacht en/of niet goed zijn doorvertaald in het franchisehandboek, de franchiseovereenkomst, de bedrijfsprocessen en/of de exploitatiemodellen. Zo niet, dan gaat er iets mis met de voor- of achterkant van de formule. Daarbij spelen ook de verwachtingen die ieder heeft mee en bijvoorbeeld het nakomen van gemaakte afspraken.

Kwaliteit en daarmee de winstgevendheid van de formule monitoren

Voor elke franchiseorganisatie is het een MUST om de kwaliteit en daarmee de winstgevendheid van de formule continu te monitoren. Dit betekent: Tijdige en juiste managementinformatie voor de aansturing van de individuele franchisenemers binnen de formule en op formuleniveau. Zo kan de organisatie prestaties op formuleniveau vergelijken met die van andere formules binnen en/of buiten de branche. Sturen op KPI’s is een voorwaarde voor (blijvend) succes. Hierdoor heeft de formule pas echt een toegevoegde waarde.

Benchmarking brengt een goede formule verder

Je dient als franchiseorganisatie zichtbaar te maken op welke punten je aantoonbaar beter bent dan je concurrenten. Benchmarking geeft je dat inzicht. Je gebruikt de uitkomsten om nieuwe franchisenemers te werven, ondernemingsplannen te toetsen en/of financieringsaanvragen te onderbouwen!

benchmarking

Met behulp van “bedrijfsvergelijking” naar betere prestaties?
Benchmarking is het instrument waarmee je als franchiseorganisatie de eigen prestaties kan verhogen. Zo kun je de concurrentiepositie beschermen of verbeteren. Het tijdig en goed sturen op de totale exploitatie en de hieraan verbonden KPI’s (Kern Prestatie Indicatoren) zoals bijvoorbeeld omzet, marges, kosten, arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim, klanttevredenheid en resultaten, kunnen hierbij bijzonder effectief zijn. Ook intern kun je als organisatie je franchisenemers nog beter helpen om te groeien. Je verstrekt feitelijk gegevens waardoor ieder meer inzicht krijgt in dat wat er speelt op een locatie.

 Franchisenemers kunnen van elkaar leren door deze benchmarking. Tegelijkertijd functioneert de benchmark als een soort van hartbewakingssysteem van de formule. Mocht de bedrijfsgezondheid van de ondernemers in gevaar komen dan wordt dit vroegtijdig gesignaleerd. Zo wordt er tijdig  een analyse en vertaling gemaakt naar de eigen onderneming, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Zo werk je met elkaar samen  om beter te presteren  en te zorgen voor rendementsverbetering.

“Onderneem op tijd actie om problemen te voorkomen en kansen te pakken!” 

Een standaardsysteem?

Er is geen “standaardsysteem” voor bedrijfsvergelijking. Elke formule zal dit op maat willen maken omdat je zo de branche- en formule specifieke zaken in de benchmark meeneemt. Zo krijg je goed inzicht in de formule-, en bedrijfsprestaties. Ook zie je welke factoren het succes van de formule bepalen en waar de struikelblokken en risico’s zich bevinden. Het uitgangspunt van een effectieve benchmark is om ervoor te zorgen dat de (gemeten) prestaties, de KPI’s, gebaseerd zijn op harde cijfers en niet op het ‘onderbuikgevoel’ van de franchisegever of de franchisenemer. Als benchmarking geïntegreerd is in je franchiseformule houd je de vingers aan de knop. Je hebt altijd zicht op het commerciële en financiële reilen en zeilen van de formule en de individuele ondernemers. Zo kun je ook de juiste vertaalslag maken om de formule up-to-date te houden, de toegevoegde waarde te onderbouwen en de continuïteit van de formule te waarborgen. Je ziet het... benchmarking is een belangrijke tool om op een gestructureerde manier alle onderdelen van je onderneming onder de loep te nemen. Samen beter presteren! 

Meer rendement met benchmarking 

Benchmarking is een middel om op basis van feiten je strategie aan te scherpen en alle bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Op bijvoorbeeld het gebied van communicatie of klantrelaties. Als je weet waar je staat ben je goed voorbereid op de toekomst. De Franchise Support Groep kan je hierin ondersteunen.

Vul onze gratis enquête in en zie gelijk waar jouw kansen liggen om te versterken.

Vul enquête in ▸

Met deze Quick Scan weet je gelijk waar je staat en of je future proof bent.
Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om te kijken wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Dit artikel delen: