header nieuws

Je kunt niet zomaar ‘even’ gaan franchisen

14-01-2020

franchise

Franchisen is populair en bewijst keer op keer zijn kracht in een continu veranderende markt. Franchise is echter geen garantie voor succes, uiteindelijk gaat het om goed ondernemerschap en een concept dat vernieuwend is. Franchise is steeds in ontwikkeling en kan zo inspelen op de uitdagende omstandigheden.

Franchise, de focus op kwaliteit en continuïteit

Bij de samenwerking tussen franchisegever en -nemer is het van belang dat beide partijen voldoende geld verdienen voor een gezonde bedrijfsontwikkeling. Win-win is de kern van het gedachtegoed. Gelijkwaardigheid, transparantie, wederzijds vertrouwen en respect liggen daar, vanuit formulebelang, aan ten grondslag. Succesvolle organisaties investeren continu tijd en geld in de kwaliteit van de formule, hun franchisenemers en in het innoveren van de formule. Hierdoor wordt blijvend toegevoegde waarde gerealiseerd. Gaat het de franchisenemers goed? Dan gaat het ook de franchisegever goed! Andersom is dat helaas niet altijd het geval en stuiten we op onnodige problemen.

Franchise, continu versterken

Hoe sterk en succesvol het concept ook is, er zit altijd een houdbaarheidsdatum aan. Belangrijk dus om franchisenemers te betrekken en met elkaar alert te blijven op alle interne en externe (markt)ontwikkelingen en veranderende spelregels. Door samenwerking het beste resultaat! 

Het kan echter op vele momenten misgaan. Het kan zijn dat de formule nog onvoldoende bewezen succesvol is. Of dat de win-win relatie bewust of onbewust niet altijd voldoende serieus wordt genomen. De spelregels en/of uitgangspunten van de formule niet goed zijn doordacht en/of niet goed zijn doorvertaald in de franchiseovereenkomst, het franchisehandboek, de bedrijfsprocessen en/of verdienmodellen. Of er is het een en ander mis met de voor- (helder direct voor de klant herkenbare formule) of achterkant (professionele bedrijfsvoering: ICT, inkoop, marketing & communicatie, training/opleiding, benchmarking, begeleiding/coaching) van de formule. Het kan ook zijn dat gemaakte afspraken over en weer onvoldoende worden nagekomen.

Franchise betekent ook dat je met elkaar conformeert aan de formule.

Franchise is een prima businessmodel

Franchisen betekent samenwerken, communiceren, innoveren, de juiste keuzes maken en vooral slim ondernemen. Het is dan wel zaak dat je weet wat samenwerking in franchiseverband betekent. Om succesvol te (blijven) franchisen moet je daarnaast weten wat het franchisemodel inhoudt, op welke wijze je het toepast,  welke factoren leiden tot succes en welke valkuilen er zijn.

Voor zowel franchisegevers als franchisenemers hebben wij een speciaal stappenplan en diverse andere documenten ontwikkeld als wake-up call, routekaart of checklist met daarin ook de do’s en dont’s verwerkt. Vaak is een oplossing eenvoudig dichtbij. Waarom zou je het wiel willen uitvinden?

franchise sign

Franchise is veelomvattend en mits goed toegepast ook vooral leuk en winstgevend

Er zijn veel zaken, ontwikkelingen, omstandigheden en wet – en-regelgeving waar je rekening mee moet houden als je start of al bezig bent met franchise. Franchise is geen impulsaankoop, evenmin een wondermiddel. Wat het wel is?  Een prima businessmodel dat, als je het snapt, het bij je past, het juist wordt toegepast en goed wordt onderhouden, veel kansen biedt.
Let op, alles moet wel kloppen: “Management – formule – locatie – communicatie – lokaal ondernemerschap”.

Starten met franchise?

Of je nu franchisenemer of franchisegever wil worden, zorg ervoor dat je ook nagedacht hebt over wat er binnen de samenwerking allemaal fout kan gaan en op welke wijze dat geregeld is. Zorg ervoor dat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Wees vooral duidelijk wat je als franchisegever niet doet. We merken in onze begeleiding dat de startende formule vaak wel in het ‘hoofd’ zit maar dat deze echt nog verder uitgewerkt moet worden voordat je kan spreken van een franchiseconcept.

  • Onderhoud je formule
    Je formule is uniek en succesvol, ga niet achterover leunen als het goed gaat maar blijf pro-actief. Zorg dat je alle documenten, processen, protocollen en werkprocedures op orde hebt en houdt. Spelregels en regelgeving veranderen en juist daarom is het zo belangrijk dat er een goede communicatiestructuur is/wordt ingericht. Betrek je franchisenemers bij de ontwikkelingen, overleg met elkaar en zorg voor een win-winsituatie voor beide partijen, juist dan is franchise inspirerend, motiverend en vooral ook leuk.
  • Uitdaging
    Jouw zorg, onze zorg, is dat de samenwerking zodanig is/wordt ontwikkeld dat partijen er beter van worden. Zo kan ieder zich focussen op lokaal ondernemerschap, plezier hebben, rust in het hoofd omdat de formule werkt en wordt er geld verdiend. 

Meer weten, samen eens brainstormen of je er echt klaar voor bent? Neem contact met ons op of maak een (Zoom)afspraak.

Neem contact op ▸

Dit artikel delen: