header nieuws

Het verdienmodel, de kern van je franchiseonderneming

06-05-2021

verdienmodel

Is jouw onderneming succesvol, onderscheidend en winstgevend? Is er in de markt ruimte om jouw concept verder uit te rollen? Het businessmodel franchise is dan het overwegen waard. Je start met franchise door het concept stapsgewijs uit te werken in een business- of formuleplan. Je beschrijft hierin alle factoren die leiden tot een sterke onderneming. Het resultaat: een stevig fundament voor de organisatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verdienmodel. Niet alleen voor de franchisegever, maar ook voor de (toekomstige) franchisenemers. Zo wordt duidelijk of jouw onderneming geschikt is voor dit businessmodel en kun je de vervolgstappen zetten om jouw onderneming ‘kopieerbaar’ te maken. Je doet dit door de processen en je gedachtegoed uit te werken in het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst.

Een reken- en groeimodel voor een gezonde financiële basis 

Er komt heel wat bij kijken om een franchiseorganisatie op te zetten. Het gaat niet alleen om de formule, de organisatie of de commerciële en juridische aspecten. Je organisatie dient ook te beschikken over een gezonde financiële basis. Het moet duidelijk zijn waar je geld mee kunt verdienen en waar je geld aan moeten uitgeven. De kosten die je maakt om te gaan franchisen moeten vanuit het franchise verdienmodel (de investering-, financierings- en exploitatiebegroting) terugverdiend kunnen worden. Je moet weten of er voldoende verdienpotentieel is voor jou als franchisegever én voor de toekomstige franchisenemers. Beide samenwerkingspartners moeten geld kunnen verdienen om zo een gezond rendement te halen.

Vanuit de praktijk heeft de Franchise Support Groep een eenvoudig reken- en groeimodel ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met alle uitgangspunten van de formule. Zo wordt het verdienpotentieel voor zowel de franchisegever als de toekomstige franchisenemer inzichtelijk gemaakt en kunnen de fee’s en/of vergoedingen goed worden vastgesteld.

Met een verdienmodel krijg je snel inzicht in het financiële hart van je onderneming.

De bouwstenen voor je formule

Dit reken- en groeimodel ondersteunt het maken van financiële en strategische keuzes in de samenwerking. Het is belangrijk te weten waarin je welke bedragen moet investeren, wat de gebruikelijke en doorlopende kosten zijn en wat de te verwachten opbrengsten zullen zijn. Dit is voor zowel de franchisegever, als voor de toekomstige franchisenemers van belang.

De bouwstenen van het model worden op maat ontwikkeld en zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de formule, relevante en/of beschikbare historische financiële data van de organisatie in combinatie met reële markt- en groeiverwachtingen. Wat we vooral belangrijk vinden is dat je gebruik maakt van een praktisch en gemakkelijk rekenmodel. Daardoor krijg je snel inzicht in het financiële hart van je onderneming.

verdienmodel

Verdienmodel voor de franchisegever

Vanuit jouw bedrijf een franchise ontwikkelen betekent dat je rol verandert. Er zal een centrale organisatie moeten worden neergezet die aanvullende kosten met zich meebrengt. Daarnaast is het belangrijk in kaart te brengen wat de verwachte investeringen, omzet en kosten zullen zijn. Denk aan:

 • advieskosten
 • de ontwikkeling van een website
 • (online-) marketingcampagnes
 • marketingmateriaal
 • het opzetten van een pilot

De gebruikelijke en doorlopende kosten betreffen met name het ondersteunen van de franchisenemers en het verder ontwikkelen van de franchiseformule, marketing-, automatisering-, en opleidingskosten. De verwachte omzet is de omzet (ontvangen fee’s/vergoedingen) die de franchisegever ontvangt van de franchisenemers in combinatie met de geplande groei van het aantal franchisenemers per jaar.

Verdienmodel voor de franchisenemer

Als een franchisenemer geïnteresseerd is in de formule zal zijn of haar eerste vraag zijn: "Wat kost het en wat levert het op?". Ofwel "Wat is mijn verwachte omzet en rendement?". Rekening houdend met de wet- en regelgeving is het als franchisegever zaak om geen prognoses af te geven. Het is beter om de franchisenemer zelf een businessplan te laten maken. Met behulp van het rekening- en groeimodel kan de franchisenemer zijn financiële plan maken en kan hij of zij de investeringen, doorlopende kosten en verwachte omzet in kaart te brengen. Bij een investering door de franchisenemer kun je denken aan:

 • betaling van de entree fee
 • verbouwing
 • inventaris
 • apparatuur
 • werkkapitaal

Doorlopende kosten zijn bijvoorbeeld personeel, huur, inkoop, fee’s, marketing en kantoorkosten. Gecombineerd met de verwachte meerjarige omzetontwikkeling wordt de exploitatie en het groeiscenario van de franchisenemer duidelijk. Hiermee ontstaat een goed inzicht in zijn of haar financiële positie en kan hij of zij de haalbaarheid vanuit het businessplan vaststellen.

Vaststellen vergoedingen

De koppeling in het reken- en groeimodel tussen franchisegever en franchisenemer maakt het mogelijk passende fee’s vast te stellen. Voorbeelden van gebruikelijke vergoedingen zijn:

 • Entree fee
  Deze vergoeding wordt in rekening gebracht als vergoeding voor de investeringen, zowel in tijd als in geld, die de franchiseorganisatie heeft gedaan om de formule te ontwikkelen. Ook wordt veelal een deel van de kosten voor het starten van de specifieke vestiging hieruit betaald. Het is een eenmalig bedrag, te betalen bij de start van de samenwerking.

 • Franchise fee
  De franchise fee, ook wel royalty, service fee, franchisevergoeding of franchisebijdrage genoemd, is bedoeld voor dekking van de diensten die door de franchisegever aan de franchisenemer worden geleverd. Denk hierbij aan het gebruik mogen maken van de formule, de schaalvoordelen op het gebied van logistiek, inkoop en marketing, de operationele begeleiding, training en coaching etc. Vaak bedraagt deze fee een percentage van de omzet en wordt deze periodiek in rekening gebracht. Ook kan een vast bedrag per maand in rekening worden gebracht, of een combinatie van beide.

 • Marketing fee
  Deze fee wordt ook wel marketingvergoeding genoemd en is bedoeld voor het laden van het merk en de kosten voor landelijk en/of lokale reclame- en promotieactiviteiten. De te betalen marketing fee kan een vast bedrag zijn maar is vaak een percentage van de omzet, of een combinatie van beide.

 • Overige vergoedingen
  Het kan ook zijn dat er nog afzonderlijke fee’s in rekening gebracht worden voor bijvoorbeeld automatisering, administratie- en/of accountancy en/of distributie/inkoop.

Resultaat van het Franchise Verdienmodel

De uitkomst van het reken- en groeimodel (= het Franchise Verdienmodel) is dat de vergoedingen zijn vastgesteld, de investering- en exploitatiescenario’s zijn uitgewerkt met als resultaat een gezonde financiële basis. Je beschikt over een duurzaam verdienmodel met voldoende rendement, voor beide partners. Op naar de volgende stap in het stappenplan. 

Heb je vragen over het Franchise Verdienmodel? Geef ons een belletje of maak een afspraak!

Neem contact op ▸

Dit artikel delen: