header nieuws

Hoe staat de formule er eigenlijk voor?

01-12-2022

formule failure or success

Zo aan het eind van het jaar is het goed om de balans op te maken. Zeker wanneer het gaat om de formule die je hebt opgezet als franchisegever of waar je misschien voor werkt als medewerker of franchisenemer. Belangrijk om te weten wat er leeft en speelt zodat de formule daar in de komende jaren op kan anticiperen en de strategie en het operationeel plan kan opstellen. Immers de formule staat nooit stil, de concurrentie neemt alleen maar toe en de wereld is grilliger dan ooit. Tijd dus om de juiste stappen te zetten op basis van data. Wellicht tijd voor een tevredenheidsonderzoek bij iedereen die betrokken is bij de organisatie?

Financiële balans

De financiële balans geeft veel informatie en daarmee inzichten. Deze harde feiten laten zien waar en op welke wijze het geld verdiend wordt, waar het aan uitgegeven wordt en natuurlijk of het jaar goed afgesloten wordt. Vanuit deze data kun je weer sturen, een swot*-analyse kan je helpen om je doelen te bepalen. So far so good! Inzicht in cijfers en een benchmark laten je zien hoe je formule er financieel voor staat. Maar er is meer…. Een uitspraak die we tegenkwamen was de volgende:

First we build people, then we build cars! (Toyota)

Franchisenemers en medewerkers in balans?

Die vraag is lastiger om te beantwoorden, vanuit de uitspraak van Toyota zou je kunnen zeggen dat de mens belangrijk is om een goed resultaat te halen. Oftewel zonder een goed team kunnen we geen prestatie leveren. Om dus echt te weten hoe de formule ervoor staat is het goed om bij de medewerkers en de franchisenemers te checken hoe zij erover denken. En helaas wordt dat (nog) te weinig gedaan, veel organisaties denken te weten wat er speelt maar kennen niet de dieperliggende motieven van de medewerkers en de franchisenemers. Jammer want juist daar liggen de kansen voor de formule om (ook financieel) te groeien, immers zij zorgen voor de uitvoering en het succes van de formule.

formule old ways

De oplossing: Houd een enquête of voer een onderzoek uit!

Heel ingewikkeld is het niet, op onze site kun je al een eerste meting uitvoeren. Vul deze enquête maar eens in en kijk waar de kansen en bedreigingen liggen. Wat ook kan is om een uitgebreider onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijk bureau, dit levert vaak goede inzichten op omdat het onderzoek door de respondenten als neutraal wordt ervaren. Een dergelijk onderzoek kun je zo groot of zo klein maken als je zelf wil. Op dit moment is er een goed standaardonderzoek beschikbaar dat toegepast kan worden op verschillende franchiseformules. Snel inzicht op de belangrijkste deelgebieden die van invloed zijn op het succes van de formule. Je kunt ook kiezen om meer de diepte in te gaan, in dat geval wordt een (actie) onderzoek op maat gemaakt en wordt ingezoomd op geselecteerde deelgebieden. Zo zoom je goed in op dat wat actueel is en wat speelt.

Voer minimaal 1 keer per 2 jaar een uitgebreid onderzoek uit, dit houdt de formule en elkaar scherp.

En niet te vergeten de terugkoppeling

Een onderzoek is de eerste stap, maar nog belangrijker is de terugkoppeling naar de praktijk. Wat zijn de conclusies, wat kunnen we met elkaar oppakken om de formule, de organisatie en de franchisenemers te versterken? Hoe zetten we met elkaar de groei in en borgen we de kwaliteit? De uitslagen van een onderzoek zijn de basis voor de te nemen acties. Vergeet dus niet met elkaar kritisch te kijken naar de uitkomsten en de conclusies van het rapport. Wees hierin transparant zodat het onderzoek ook gedragen wordt door alle partijen.

Franchise betekent samenwerken, goed om te weten hoe beide partijen tegen dingen aan kijken, hoe de formule beleefd wordt en of dit voldoet aan de verwachtingen en de gemaakte afspraken. Een onderzoek helpt je om te groeien, ons advies? Voer minimaal 1 keer per 2 jaar een uitgebreid onderzoek uit, dit houdt de formule en elkaar scherp.

Laat je eens door ons informeren wat wij voor jullie formule kunnen betekenen al dan niet samen met onze partners.

Neem contact op

Dit artikel delen: