Franchise kosten uitgelegd: De gids voor succesvol franchisen

Ontdek hoe franchise kosten jouw onderneming kunnen beïnvloeden zowel in jouw rol als franchisegever of als franchisenemer. De Franchise Support Groep geeft deskundig advies om te bepalen of er na aftrek van deze vergoedingen en andere bedrijfskosten een ‘redelijk ondernemersinkomen’ en/of winst overblijft. Het uitgangspunt is vanzelfsprekend: of je nu franchisegever of -nemer bent, franchise moet altijd voordelen opleveren. 

Franchise kosten onderzoek fsg

Neem contact op

Franchise kosten nader bekeken 

Franchise betekent gebruik van de formule en de diensten die de franchisegever/-organisatie levert. Hievoor betaalt de franchisenemer een vergoeding aan de franchiseorganisatie. Deze kosten variëren en zijn afhankelijk van de branche, het imago en de geleverde diensten. Dit betekent dat je in de praktijk te maken krijgt met verschillende vergoedingen. Het gaat om éénmalige vergoedingen (de entree-fee) bij de start en daarna de doorlopende vergoedingen (de franchise-fee, de marketing- en reclamefee of andere fee’s) tijdens de exploitatie.  

Belangrijk is dat je als franchisenemer goed inzichtelijk hebt wat je krijgt en waar je voor betaalt. Of je nu aan het begin staat van je franchiseavontuur of zoekt naar manieren om als franchisegever de bestaande exploitatie te optimaliseren, de experts van de Franchise Support Groep staan klaar om je te begeleiden, met name ook op financieel gebied. Ontdek zelf wat we voor je kunnen doen

“Bedenk dat je als franchisegever goed dient te berekenen wat jouw diensten waard zijn en welk bedrag je daar tegenoverstelt.” 
-------------------- 
“Bedenk dat een organisatie met de laagste fee’s wellicht ook het minst te bieden heeft en dat je als franchisenemer misschien beter af bent bij een andere formule waar je meer betaalt maar ook veel meer krijgt met een beter rendement.” 

Entree-fee: de sleutel tot toegang van de formule 

De eerste franchise kosten waar je mee te maken krijgt, is de éénmalige fee, ook wel bekend als de entree-fee. Deze betaalt de franchisenemer bij de start om deel te nemen aan de formule. Het is een vergoeding voor de investeringen, zowel in tijd als in geld, die de organisatie heeft gedaan voor de ontwikkeling van de formule en de begeleiding van een nieuwe franchisenemer.  

Deze fee opent letterlijk de deur naar het gebruik van alle aspecten die tot de formule horen en zijn beschreven. Het is een belangrijke investering die de basis legt voor de samenwerking. De hoogte van deze fee is sterk afhankelijk van onder meer de totale investering in de franchise en de kracht of het trackrecord van de betreffende formule. Belangrijk hierbij is dat de franchisegever vanuit de Wet Franchise verplicht is om volledig transparant te zijn over de franchise kosten. Hij dient onder meer aan te geven wat hij precies voor het bedrag aan entree-fee levert. 

Lopende fees: investeren in succes 

Naast de entree-fee, worden er verschillende ‘lopende’ fees in rekening gebracht die bijdragen aan het voortdurende gebruik van het merk en de ondersteuningssystemen van de franchisegever. De franchisegever heeft de plicht de formule te onderhouden, verder te ontwikkelen en te innoveren. Hierdoor wordt ook de concurrentiepositie gewaarborgd en versterkt. De franchisenemer heeft baat bij  ondersteuning, begeleiding, training en coaching op bijvoorbeeld technisch, commercieel, financieel en/of bedrijfseconomisch gebied. Daarnaast kan het zijn dat de franchisenemer gebruik maakt van de schaalvoordelen op het gebied van logistiek en inkoop en de kennis en ervaring vanuit de formule.

De vergoeding die hiervoor betaald wordt, is de franchise-fee, ook wel de royalty, de servicefee, franchisevergoeding of de franchisebijdrage genoemd. Vaak bedraagt deze fee een percentage van de omzet (exclusief btw) en wordt hij periodiek in rekening gebracht. Ook kan een vast bedrag (fixed fee) per jaar, welke per maand wordt gefactureerd, in rekening worden gebracht. Vaak zie je dat een combinatie van een fixed fee en variabele fee wordt gehanteerd. Worden marketing- en socialmedia activiteiten verzorgd die bijdragen aan de (omzet)groei en het laden van het merk? Dan worden deze kosten meestal doorberekend in een aparte marketing-fee.  

Inzicht in deze franchise-, en andere bedrijfskosten is van groot belang voor het rendement en het beheren van de cashflow en het waarborgen van de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn. Om dit goed in kaart te brengen heeft de Franchise Support Groep een handig model ontwikkeld waardoor snel zichtbaar wordt waar de kansen en bedreigingen zich bevinden. Ervaar zelf hoe het werkt! 

Waarom zit er zoveel verschil in de hoogte van de franchise-fee bij de verschillende formules? 

Naarmate een formule veel marge of rendement biedt zullen de fee’s hoger zijn. Ook het imago en de mate van toegevoegde waarde bepalen in hoge mate de hoogte van de franchise kosten. Deze zijn afhankelijk van vele factoren en verschillen per formule, denk aan: 

  • Het al dan niet berekenen van een entree-fee (en de hoogte daarvan).
  • De aard, omvang en hoogte van de investeringen en het succes van de formule.
  • De geboden ondersteuning, dienstverlening en naamsbekendheid van de formule.
  • Het toekomstperspectief en de winstmogelijkheden van de franchisenemer.

De Franchise Support Groep biedt deskundige begeleiding om samen vast te stellen of er sprake is van “redelijke vergoedingen”. We nemen de kosten-/batenstructuur goed door en kijken vooral wat er wordt betaald en wat de samenwerking oplevert. Continuïteit en balans in de samenwerking is daarbij het uitgangspunt. Het gaat erom dat zowel de franchisegever als de franchisenemer voldoende winst kunnen realiseren voor een gezonde bedrijfsvoering en een sterke toekomstbestendige formule. 

Hoe de Franchise Support Groep helpt bij het beheersen van kosten 

De complexiteit van franchise kosten kan een uitdaging zijn, vooral voor startende ondernemers. De Franchise Support Groep biedt advies op maat om te helpen alle (franchise)kosten goed in kaart te brengen en een optimale kostenstructuur voor de franchiseonderneming te ontwikkelen en/of te evalueren. Belangrijk hierbij is om altijd een vergelijking te maken van wat het de franchisemer zou kosten en welke risico’s hij/zij loopt als hij/zij het allemaal zelf zou moeten realiseren en financieren. Dit moet in het voordeel uitkomen voor de franchisenemer. Hij/zij betaalt voor de diensten en voordelen die de franchisegever levert. Hierbij horen ook het merk en de naamsbekendheid, kortom het imago van de formule, die extra omzet en winst kunnen opleveren. In onze samenwerking beoordelen we specifieke situaties door de financiële implicaties van verschillende franchisemodellen te vergelijken en te analyseren. Zo kom je tot een weloverwogen keuze voor een gezonde bedrijfsvoering.   

Workshops en opleidingen: kennis is macht 

Naast advies op maat, biedt de Franchise Support Groep workshops en opleidingen gericht op financiële planning en kostenbeheersing binnen een franchiseonderneming. Je kunt ook kiezen voor een complete  interne franchiseopleiding voor franchisenemers. Deze sessies zijn ontwikkeld om kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn om te budgetteren, financiële risico's te beheersen en investeringsbeslissingen te nemen die de franchiseformule naar succes leiden. Door deel te nemen aan deze opleidingen, professionaliseer jij jouw bedrijfsvoering en leg je een sterke basis voor toekomstige groei en expansie. 

De rol van de Franchise Support Groep in jouw financiële succes 

De Franchise Support Groep kan, naast je accountant, een cruciale rol spelen in het financiële succes van je franchise. Door onze expertise en ondersteuning helpen wij je niet alleen de complexiteit van franchise kosten te begrijpen, maar bieden we ook praktische tips en handvatten om de winstgevendheid van jouw franchise te versterken. Ons doel is om je te voorzien van de kennis, vaardigheden en ondersteuning die nodig zijn om je bedrijf aan te sturen op cijfers. 

Franchise kosten fsg

Neem contact op

Veelgestelde vragen over franchise kosten 

Is de hoogte van het entree-geld en de andere franchisevergoedingen onderhandelbaar? 

Als franchisenemer kun je het proberen maar je zal merken dat dit in de praktijk lastig is. Je gaat een samenwerking aan met de franchisegever en binnen de grenzen van de wet- en regelgeving zijn partijen vrij in wat zij willen om zaken met elkaar af te spreken.  

Als franchisegever is het wel belangrijk om erg voorzichtig te zijn met het afwijken van de ‘standaard vergoedingen’ zoals opgenomen in de franchiseovereenkomst. Het mag niet zo zijn dat nieuwe franchisenemers tegen veel aantrekkelijkere voorwaarden hebben kunnen deelnemen, dat geeft ‘scheve ogen’ en zorgt voor disbalans. In een startfase kan het voorkomen dat er specifieke afspraken worden gemaakt. Het is verstandig uit te gaan van het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat is wel zo transparant en eerlijk. 

Zijn er verborgen kosten waar de franchisenemer rekening mee moet houden? 

Naast de duidelijk gedefinieerde initiële en dooropende fees, kan de franchisenemer te maken krijgen met andere bedrijfskosten (o.a. opleiding en training, lokale marketinginitiatieven, vervoerskosten, accountantskosten, verzekeringen e.a.). Het is goed om alle potentiële kosten vooraf inzichtelijk te hebben en mee te nemen in de financiële onderbouwing van het businessplan vóórdat de samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. Zo weet je als franchisenemer echt waar je aan begint. 

Hoe vaak kan een franchisenemer verwachten dat de lopende fees veranderen? 

Alle fees, vergoedingen en/of marketingbijdragen, zijn vanuit oogpunt van wederzijdse transparantie en de Wet Franchise vastgelegd in de franchiseovereenkomst of een bijlage daarvan. Veranderingen in deze fees moeten, met uitzondering van een eventuele jaarlijkse indexcering, worden overeengekomen door beide partijen. Het is echter gebruikelijk dat een franchisegever de fee-structuur periodiek herziet, dus het is voor een franchisenemer belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Kan de franchisenemer financiële steun krijgen voor de initiële franchise kosten? 

Sommige franchisegevers bieden financieringsprogramma's aan om nieuwe franchisenemers te helpen met de initiële kosten. Daarnaast zijn er externe financieringsmogelijkheden beschikbaar via banken, crowdfunders en financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in franchisefinanciering. 

Wat gebeurt er als de franchisenemer de lopende fees niet kan betalen? 

Het niet of niet tijdig betalen van lopende fees kan ernstige gevolgen hebben voor de samenwerking en uiteindelijk resulteren in een beëindiging van de franchiseovereenkomst waarbij de franchisenemer nog wel wordt gehouden aan het contract. Het is dus belangrijk om financiële problemen vroegtijdig te communiceren met de franchisegever om samen naar oplossingen te zoeken en de impact op de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten