header nieuws

Enthousiasme is niet genoeg!

06-10-2023

Enthousiasme is niet genoeg!

Als franchisegever ben je steeds op zoek naar enthousiaste kandidaten die deel uit willen maken van jouw franchiseformule. De juiste match zorgt ervoor dat je een langdurige samenwerking en relatie met elkaar aangaat. Om te zorgen dat je inderdaad die match maakt hebben we een paar tips voor je want helaas is enthousiasme niet genoeg voor een succesvolle samenwerking.

Zorg voor een goede profielschets

Als eerste is het belangrijk dat er een profielschets is. Hierin is opgenomen welke eisen gesteld worden de toekomstige franchisenemer. Dit kunnen harde eisen zijn wanneer het gaat om bijvoorbeeld de opleiding en/of werkervaring. Daarnaast wordt ook aangegeven welke competenties (vaardigheden en karaktereigenschappen) gewenst zijn. Een goede profielschets zorgt ervoor dat je in de selectie extra alert bent of de franchisenemer past bij de formule.

Een uitgebreide procedure

Ga niet over één nacht ijs, het is belangrijk om meerdere gesprekken te voeren met de kandidaat. Na een kennismaking is het goed om in de daaropvolgende gesprekken in te zoomen op de formule. En vooral is het doel de kandidaat beter te leren kennen. We raden een stage aan zodat je kunt zien hoe iemand werkt en omgaat met collega’s en/of klanten. Er kan ook voor gekozen worden om de kandidaat van tevoren een professionele test te laten maken om te kijken wat voor een persoonlijkheid de kandidaat heeft en of deze aansluit bij het profiel. Leg een dossier aan zodat je weet wat je hebt besproken en wat jouw ervaringen en/of gevoel is bij deze kandidaat, betrek ook collega’s of bestaande franchisenemers bij de selectieprocedure.

Neem echt de tijd om iemand te leren kennen en bescherm je formule door tijdig een geheimhoudingsverklaring en/of intentieovereenkomst te tekenen. Geef niet te veel weg in de eerste gesprekken, in jouw enthousiasme kun je soms net iets te veel vertellen en geef je waardevolle informatie over de formule weg waar een ander mee aan de haal gaat. Prik vooral door het enthousiasme heen en stel vragen die helpen om een goede inschatting te maken met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat. Immers er moet een echte klik zijn om langdurig en intensief samen te werken. Alle informatie die je nodig hebt om het selectieproces van een kandidaat-franchisenemer goed op te zetten en te begeleiden en te voldoen aan de wettelijke eisen hebben wij voor je uitgewerkt in één van onze downloads “Op weg naar een goede samenwerking”.

Stel verwachtingen bij

Het is belangrijk om de verwachtingen goed uit te spreken zodat er geen verrassingen zijn. Niet altijd beseft de kandidaat of de franchisegever welke verplichtingen franchise met zich meebrengt. In de gesprekken is het nodig om regelmatig te checken of de gevolgen van afspraken duidelijk zijn en of de kandidaat beseft wat de samenwerking echt inhoudt en wat hij/zij van de organisatie kan verwachten. Franchise is een businessmodel waarbij de franchisegever diensten en producten levert en waarbij de franchisenemer de formule uitvoert. Dit is geen vrijblijvendheid, het is de kern van de samenwerking. Beide partijen gaan hier een verplichting aan, de franchisegever om deze zaken te leveren en de franchisenemer die de formule toepast.  

Businessplan

Als na de gesprekken blijkt dat de kandidaat past bij de formule en weet welke investeringen nodig zijn om aan te sluiten is het tijd voor het opstellen van het businessplan. Dit plan maakt de kandidaat zelf zodat hij/zij laat zien hoe de samenwerking eruit gaat zien en welke stappen hij/zij gaat zetten om de nieuwe vestiging succesvol te laten zijn. Dit plan met daarin de doelen en de financiële verantwoording is de basis voor de samenwerking. De kandidaat toont hierin zijn/haar visie en kijk op het ondernemerschap. Na goedkeuring van het plan is het tijd voor de contractbespreking, in dit gesprek wordt het contract doorgenomen en krijgt de kandidaat minimaal vier weken de tijd om dit contract te toetsen en/of eigen te maken. Is iedereen akkoord dan wordt de overeenkomst getekend.

Het eerste jaar

In het eerste jaar wordt de bodem gelegd voor de langdurige samenwerking. Hoe beter de franchisenemer begeleid wordt hoe meer ‘eigen’ de formule wordt. Een franchisenemer is niet altijd al “ondernemer”, wij raden aan om de franchisenemer in het eerste jaar op te leiden door het volgen van bijvoorbeeld een formule (ondernemers) training. Zo houd je een vinger aan de pols en weet je zeker dat de franchisenemer de ‘tools’ krijgt om zijn/haar vestiging succesvol te maken. Het coachen op de werkvloer, tips om te ondernemen, succes kopiëren, het hoort er allemaal bij en zorgt er ook voor dat het enthousiasme blijft. Maar vooral borg je door deze opleiding de kwaliteit van de formule en dat is van levensbelang voor de franchise.

Heb je vragen over het wervings- en selectietraject en/of hoe je dit vanuit de Wet Franchise het best kan inrichten? Interesse in een eigen formule-opleiding voor de startende (en meer ervaren) ondernemers of bijvoorbeeld het maken van een profielschets met persoonlijkheidsmeting? Geef ons een belletje of maak een afspraak!

Neem contact op

Dit artikel delen: